Ontwikkelen of Afzien

Het aantal 50+ers in overheidsorganisaties neemt in grote mate toe. De gemeente Amstelveen wil hier aandacht voor vragen.

In samenwerking met Praam Producties.